Αιτία χρήσης
1. ΕΞΩΦ-THF-RΤο πέτασμα πυρασφαλείας είναι ένας μηχανισμός απαραίτητος από τον κανονισμό πυροπροστασίας. Το πέτασμα κατασκευάζεται και εγκαθίσταται κατά τρόπο που όταν κλείσει να διακόπτει την διέλευση θερμών αερίων, φλογών και καπνού που προέρχεται από πυρκαγιά στη σκηνή, και να εμποδίζει την προσβολή του χώρου των θεατών από ακτινοβολία επί χρονικό διάστημα όπως ορίζεται από τους κανονισμούς. Το πέτασμα πρέπει να κλείνει αυτόματα. Το ονομαστικό φορτίο τού μηχανισμού ορίζεται από τις διαστάσεις ης μπούκας. Οι ταχύτητες είναι έως 0,35m/sec.
Τεχνική περιγραφή
Η αρχή λειτουργίας του μηχανισμού βασίζεται στην αρχή της περιέλιξης. Ένας ηλεκτρομειωτήρας περιστρέφει ένα τύμπανο πάνω στο οποίο τυλίγονται τα πυράντοχα υλικά που μεταφέρουν την κίνηση στη μπάρα η οποία αποτελεί βαρίδιο. Τα πυράντοχα υλικά εκτυλίσσονται τανυσμένα από την μπάρα του βαριδίου και το ίδιο βάρος των υλικών μέχρι το δάπεδο του χώρου. Αντίστροφα γίνεται κατά την περιέλιξη.
Οι μηχανισμοί αποτελούνται από τα εξής επιμέρους τμήματα:
1. Μπλοκ Κινητήρα / 2. Μπλοκ Μειωτήρα/ 3. Τύμπανο περιέλιξης / 4. Βάση Μπλοκ Κίνησης/ 5. Βάση Τυμπάνου / 6. Κουζινέτο Τυμπάνου / 7. 2. THF-R-DETAIL-01bmpΤερματικά κίνησης-ασφαλείας / 8. Παρελκόμενα φόρτωσης Ύφασμα Πυράντοχων Υλικών / 9. Πίνακας, χειριστήρια, Inverter, λογισμικό κλπ. / 10. Τα αναλώσιμα του μηχανισμού (βίδες, παξιμάδια, ροδέλες, γκρόβερ, παξιμάδια ασφαλείας, οι σφικτήρες, οι τεντωτήρες, κλπ).
Ο πίνακας με το χειριστήριο εγκαθίσταται στη μπούκα στην περιοχή της σκηνής. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού γίνεται αυτόματα από το σύστημα πυρανίχνευσης του κτηρίου. Στο χειριστήριο για την εκκίνηση του μηχανισμού υπάρχουν δυο μπουτόν για την άνοδο και την κάθοδο, ένα μπουτόν ασφαλείας (μανιτάρι) με διακόπτη-κλειδί. Η ταχύτητα της κίνησης ρυθμίζεται μέσω του προγράμματος. Όταν ο μηχανισμός φτάσει στην ανώτερη ή στην κατώτερη θέση του η κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση σταματάει. Επίσης, ο μηχανισμός ακινητοποιείται όταν ενεργοποιηθεί κάποιο τερματικό ασφαλείας. Όταν ο μηχανισμός σταματάει, ενεργοποιεί και τα φρένα για την συγκράτηση του μηχανισμού στην θέση του.
Το πυράντοχο υλικό είναι ύφασμα υαλονημάτων της υψηλότερης κλάσης πυραντοχής. Για την φραγή προσπέλασης αερίων χρησιμοποιούνται εκατέρωθεν της κατακόρυφης κίνησης μεταλλικές φραγές. Η δεύτερη οριζόντια φραγή σφραγίζει το δάπεδο.