ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

OFFICE / STORAGE:

Ρωμανού 20Β Περαία Θεσσαλονίκη Greece Τ.Κ 57019,

INDUSTRIAL DESIGN :

Ρωμανού 20Β Περαία Θεσσαλονίκη Greece Τ.Κ 57019,

Tel: +30  2392029211

      +30 6937 476316

HEAD OFFICE:

Lyulin 8 housing complex /

9, 3011 Str. Block 2, entr. A /

Sofia 1324 / Bulgaria

         

Επικοινωνία

Αγάπη Καριώτου

+30 23902 29211

+30 6937 476316

info@theatertech.gr

Ρωμανού 20Β Περαία Θεσσαλονίκη Greece Τ.Κ 57019