theatro-skini-aulaia

Специализацията на фирмата about .

Фирмата е специализирана в проучвания на приложения & изграждане на сгради с високи технологични изисквания, както и в областта на техническите познания на тетатралната сцена и специалното театрално осветление.
Днес фирмата предоставя на пазара най-широкия пакет от услуги, изграждания и стандартизирани базисни продукти и технически съоръжения за сгради за събиране на публика, по най-високите международни стандарти, които са в сила с оглед на безопасността на използване на съоръженията по време на употребата им.

.

SERVICES

ТЕХНИЧЕСКИ ПОЗНАНИЯ

Помещенията/пространствата за събирния на публика днес играят огромна роля в съвременното общество. Употребите им са най-разнообразни.
По правило, в държавните сгради, създадени за събирания на хора, употребата на помещенията е характерна и планирането и дизайнът на съоръженията им са съобразени с това.

ПЛАНИРАНЕ НА ТЕАТРАЛНА СЦЕНА

Разполага с работни места, снабдени със съвременни компютри и офис техника, с всички необходими изчислителни програми и програми за дизайн (планиране) за разработването на проучванията, необходими за постоянното подобрение на продуктите

ПРОМИШЛЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕАТРАЛНАТА СЦЕНА

Нивото на сигурността на една машина се планира от дизайнера според неговата преценка, знанията му, опита му, и съвестта му. Все пак, има общоприети стандарти и указания, които той взима пред вид. Никоя машина не е напълно безопасна, освен неподвижните площи

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАДЗОР – ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Техническата поддръжка, която предлага THEATERTECH.BG при работите, се предоставя от постоянен специализиран персонал и оптини външни сервизи. За техническата поддръжка се създава среда на строителна площадка с всички необходими хора и останали средства.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СЦЕНА

Стандартизирани продукти на THEATERTECH.BG отговарят на архитетурните, акустичните, екетроинженерните и техническите изискванията на обществените сгради за събиране на публика.

ABOUT

VIDEOS

aa

About  Τα Νέα /  Contact

Строежи със субсидии от Министерство на Икономиката, Развитието и Туризма

В проучвателния сектор разполагаме с необходимия опит за да се осигури необходимата завършеност, пълнота и зрялост за финансирането от Министерство на Икономиката, Развитието и Туризма.
В следващия списък е отбелязан със звездичка (*) броят технически работи, включен в горния пакет за финансиране.
Нови поръчки
На проучвателния отдел на фирмата ни е възложено разработването на проучвания на приложения с висока професионална изчерпателност, на работите, цитирани в съответния списък, като те ще бъдат извършени в най-близко бъдеще.
Повечето от проучвателните предложения са си подсигурили положителни коментари от комисиите за Оценка и се намират в процес на одобрение.

PROJECTS

 UNDER CONSTRUCTION

 • MUNICIPAL THEATER / AMALIADA ILIDA
 • MUNICIPAL OPEN THEATER / LAMIA
 • MUNICIPAL AMPHITHEATER / CHANIA
 • CULTURAL CENTER VIOFIAL / ATHENS

 PROJECTS (Level Design)

 • FINE ARTS SCHOOL THEATER
 • MUNICIPAL THEATER-CINE 3D / GRAVIA
 • MUNICIPAL OUTDOOR THEATER / PATRA
 • MUNICIPAL THEATER / RAFINA

 BUILT PROJECTS

 • MUSIC BYZANTINE HALL OF MACEDONIAN
 • B’ PORT WAREHOUSE / THESSALONICA
 • MUNICIPAL THEATER«ΑΝΕΤΟΝ»
 • MUNICIPAL CONFERENCE CENTRE / VERIA

PROJECTS COOPERATION ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 • MUNICIPAL THEATER / KILKIS
 • MUNICIPAL THEATER / SYKIES
 • XENITIDIO FOUNDATION / ARIDEA
 • MUNICIPAL CINE 3D / IERISSOS

КАК РАБОТИМ

 • БЮДЖЕТ

  info-1

  Важно е разходите да бъдат прозрачни. Постоянно имате достъп до подробен анализ на текущите разходи.

 • ПРОУЧВАНИЯ

  info-3

  След като посетим обекта, правим подробно проучване чрез специализираните си партньори

 • Прекратяване ПРОЕКТ

  info-2

  професионална работа

PROJECT GALLERY

Планиране отговорна и професионална работа

Разполагаме с пълни проучвания за осигурено финансиране от НСРР.

ЗА КОНТАКТ