Αιτία χρήσης
1. ΕΞΩΦ-THFΤο πέτασμα πυρασφαλείας είναι ένας μηχανισμός απαραίτητος από τον κανονισμό πυροπροστασίας. Το πέτασμα κατασκευάζεται και εγκαθίσταται κατά τρόπο που όταν κλείσει, να διακόπτει την διέλευση θερμών αερίων, φλογών και καπνού που προέρχεται από πυρκαγιά στη σκηνή, και να εμποδίζει την προσβολή του χώρου των θεατών από ακτινοβολία επί χρονικό διάστημα όπως ορίζεται από τους κανονισμούς. Το πέτασμα πρέπει να κλείνει αυτόματα. Το ονομαστικό φορτίο τού μηχανισμού ορίζεται από τις διαστάσεις της μπούκας. Οι ταχύτητες είναι έως 0,35m/sec.
Τεχνική περιγραφή
Η αρχή λειτουργίας του μηχανισμού βασίζεται στην αρχή του ηλεκτροκίνητου βαρούλκου. Ένας ηλεκτρομειωτήρας περιστρέφει ένα τύμπανο ελικοειδούς σπειρώματος πάνω στο οποίο τυλίγονται τα συρματόσχοινα που μεταφέρουν την κίνηση μέσω τροχαλιών στη μπάρα ανάρτησης του παρελκομένου. Μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας δεν επιτρέπουν μετακίνηση συρματόσχοινων από την θέση τους, για οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και σε περίπτωση ατυχήματος πρόσκρουσης.
Οι μηχανισμοί αποτελούνται από τα εξής επιμέρους τμήματα:
1. Μπλοκ μετάδοσης κίνησης / 2. Μπλοκ τροχαλιών εκτροπής / 3. Μπλοκ τροχαλιών ανάρτησης / 4. Φορέας ανάρτησης παρελκόμενων / 5. Συρματόσχοινα / 6. Τεντωτήρες συρματόσχοινων / 7. Παρελκόμενα φόρτωσης Λεπίδα Πυράντοχων Υλικών / 8. Τερματικά κίνησης-ασφαλείας / 9. Πίνακας, χειριστήρια, Inverter, λογισμικό κλπ. / 10. Τα αναλώσιμα του μηχανισμού (βίδες, παξιμάδια, ροδέλες, γκρόβερ, παξιμάδια ασφαλείας, οι σφικτήρες, οι τεντωτήρες, κλπ).


Ο πίνακας με το χειριστήριο εγκαθίσταται στη μπούκα στην περιοχή της σκηνής. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού γίνεται αυτόματα από το σύστημα πυρανίχνευσης του κτηρίου. Στο χειριστήριο για την εκκίνηση του μηχανισμού υπάρχουν δυο μπουτόν για την άνοδο και την κάθοδο, ένα μπουτόν ασφαλείας (μανιτάρι) με διακόπτη-κλειδί. Η ταχύτητα της κίνησης ρυθμίζεται μέσω του προγράμματος. Όταν ο μηχανισμός φτάσει στην ανώτερη ή στην κατώτερη θέση του η κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση σταματάει. Επίσης, ο μηχανισμός ακινητοποιείται όταν ενεργοποιηθεί κάποιο τερματικό ασφαλείας. Όταν ο μηχανισμός σταματάει, ενεργοποιεί και τα φρένα για την συγκράτηση του μηχανισμού στην θέση του.
Το μεταλλικό τελάρο είναι στιβαρή σύνθετη κατασκευή διπλού πλαισίου. Η οπίσθια κατασκευή είναι μικρότερων διαστάσεων κατά 25cm συνολικά, σε όλη την περίμετρο και είναι συγκολλημένη στην εμπρόσθια μέσω μεταλλικών ράβδων.
Το ύφασμα της επικάλυψης θα είναι πυράντοχο υαλούφασμα, με κατακόρυφες ραφές των φύλλων του.
Ο κατακόρυφος οδηγός κίνησης είναι απαραίτητος για την άψογη λειτουργία του πετάσματος πυρασφαλείας.
Η φραγή στη κάτω θέση του πετάσματος είναι απαραίτητη.
Το σύστημα προειδοποίησης ενεργοποιείται με την έναρξη της κίνησης του μηχανισμού προγραμματισμένης ή όχι.