Αιτία χρήσης
Ο μηχανισμός Σταγγονιών Σκηνής Θεάτρου χρησιμοποιείται για να μετακινεί κατακόρυφα, σκηνικά θεάτρου, οθόνη προβολής κινηματογράφου, Φωτιστικά, ηχοανακλαστήρες κλπ, συνολικού βάρους ανάλογου του ωφέλιμου φορτίου του μηχανισμού. Το ονομαστικό φορτίο των μηχανισμών ορίζεται ανά μοντέλο από 150Kg έως 650 Kg. Η ταχύτητα ανέλκυσης από 0,15 m/sec σε 1,2 m/sec
Τεχνική περιγραφή
Η αρχή λειτουργίας του μηχανισμού βασίζεται στην αρχή του ηλεκτροκίνητου βαρούλκου. Ένας ηλεκτρομειωτήρας περιστρέφει ένα τύμπανο ελικοειδούς σπειρώματος πάνω στο οποίο τυλίγονται τα συρματόσχοινα που μεταφέρουν την κίνηση μέσω τροχαλιών στη μπάρα ανάρτησης του παρελκομένου. Μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας δεν επιτρέπουν μετακίνηση συρματόσχοινων από την θέση τους, για οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και σε περίπτωση ατυχήματος πρόσκρουσης


Τα σταγγόνια σκηνικών θα αποτελούνται από τα εξής επιμέρους τμήματα:
1. Μπλοκ μετάδοσης κίνησης / 2. Μπλοκ τροχαλιών εκτροπής / 3. Μπλοκ τροχαλιών ανάρτησης / 4. Φορέας ανάρτησης παρελκόμενων / 5. Συρματόσχοινα / 6. Τεντωτήρες συρματόσχοινων / 7. Παρελκόμενα φόρτωσης / 8. Τερματικά κίνησης-ασφαλείας / 9. Πίνακας, χειριστήρια, Inverter, PLC, λογισμικό κλπ. / 10. Τα αναλώσιμα του μηχανισμού (βίδες, παξιμάδια, ροδέλες, γκρόβερ, παξιμάδια ασφαλείας, οι σφικτήρες, οι τεντωτήρες, κλπ).
Ο πίνακας συνδέεται ενσύρματα με το χειριστήριο το οποίο είναι κινητό, μεταφέρεται και καλύπτει όλη την περιοχή της σκηνής και των παρασκηνίων. Το χειριστήριο διαθέτει οθόνη αφής μέσω της οποίας ο χειριστής έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει τις παραμέτρους της κίνησης του κάθε μηχανισμού (ελάχιστη, μέγιστη ταχύτητα, χρόνος επιβράδυνσης, των μηχανισμών κ.α.). Για την εκκίνηση του μηχανισμού υπάρχει (1) ένα JOYSTICK τύπου DEATH MAN (για την άνοδο και την κάθοδο) και ένα μπουτόν ασφαλείας (μανιτάρι) με διακόπτη-κλειδί (EMERFENCY STOP). Η ταχύτητα της κίνησης ρυθμίζεται μέσω του προγράμματος από την οθόνη αφής. Όταν ο μηχανισμός φτάσει στην προ ρυθμισμένη ανώτερη ή στην κατώτερη θέση του, η κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση σταματάει. Επίσης, ο μηχανισμός ακινητοποιείται όταν ενεργοποιηθεί κάποιο τερματικό ασφαλείας. Όταν ο μηχανισμός σταματάει, ενεργοποιεί και τα φρένα για την συγκράτηση του μηχανισμού στην θέση του.

 


1 Ο τύπος TESS – ΣΤΑΓΓΟΝΙ ΣΚΗΝΙΚΩΝ είναι ηλεκτροκίνητος μηχανισμός χρησιμοποιείται για ανέλκυση σκηνικών Manual / Automation. Τα σκηνικά αναρτώνται σε μεταλλική Μπάρα απλή ή διμελή, ανάλογα με το φορτίο, το πλάτος της Σκηνής και τον αριθμό συρματόσχοινων. Λειτουργούν μεμονωμένα ή ομαδικά με πρόγραμμα σκηνοθεσίας.
2 Ο τύπος TESC – ΣΤΑΓΓΟΝΙ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ είναι ηλεκτροκίνητος μηχανισμός χρησιμοποιείται για ανέλκυση Συστήματος Οθόνης Manual. Το υλικό προβολής στερεώνεται σε μεταλλικό πλαίσιο διμελούς μορφής. Οι διαστάσεις είναι ανάλογες του FORMAT ΠΡΟΒΟΛΗΣ και των διαστάσεων της σκηνής.
3 Ο τύπος TESL – ΣΤΑΓΓΟΝΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ είναι ηλεκτροκίνητος μηχανισμός χρησιμοποιείται για ανέλκυση και ρευματοδότηση των φωτιστικών Θεάτρου Manual. Επί πλέον στα επί μέρους τμήματα του απλού Σταγγονιού, το Σταγγόνι TESL 250 διαθέτει τα εξής: Ο κάδος συλλογής καλωδίων θα είναι στιβαρής κατασκευής, ικανών διαστάσεων για την συλλογή και αποθήκευση καλωδίων και καδενών. Οι προφυλακτήρες απώθησης υφασμάτων είναι απαραίτητοι για την συγκράτηση των υφασμάτινων πετασμάτων, των οθονών, ή των σκηνικών σε ικανοποιητική απόσταση από τους προβολείς.