1.ΕΞΩΦ-TECFΑιτία χρήσηςBL-TR-01
Η Αυλαία είναι ο πλέον απαραίτητος μηχανισμός για να λειτουργήσει η σκηνή ενός θεάτρου. Επί πλέον είναι το κυριότερο διακοσμητικό στοιχείο της αίθουσας. Η πρακτική χρήση του μηχανισμού είναι ότι απομονώνει τη σκηνή από την αίθουσα. Η χρήση του γίνεται από τους τεχνικούς της σκηνής ή από παράγοντες της παράστασης.
Η αρχή λειτουργίας του μηχανισμού βασίζεται στην κλειστού βρόγχου που αποτελείται από συρματόσχοινο. Ο κλειστός βρόγχος οδηγείται μέσω τροχαλιών σε οριζόντια κίνηση με διεύθυνση αυτή του ανοίγματος της μπούκας της σκηνής. Το οριζόντιο τμήμα του βρόγχου είναι αυτό που παρασύρει τα δύο τμήματα της αυλαίας σε αλλεπάλληλη κίνηση. Για την άψογη κίνηση της αυλαίας χρησιμοποιούνται φορεία ανάρτησης τα οποία κινούνται αθόρυβα σε οδηγούς μέσω των τεσσάρων τροχών από τεφλόν που διαθέτουν.

2.HLEKTROKIN

Τεχνική περιγραφή
1 Το μοντέλο TECF – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΑΙΑ είναι ηλεκτροκίνητος και χειροκίνητος μηχανισμός, χωρίς να εμποδίζεται ο ένα χειρισμός από τον άλλο.
Η ηλεκτροκίνηση επιτυγχάνεται από το μπλοκ κίνησης που διαθέτει ενσωματωμένα στο κεντρικό κορμό του μηχανισμού. Η χειροκίνηση γίνεται από σύστημα τροχαλιών μέσω κλειστού βρόγχου σχοινιών. Μια από τις αρχές της κατασκευής του μηχανισμού είναι η απλή και εύκολη μετακίνηση της θέσης του, όπως επίσης η μετακίνηση του μηχανισμού και ρύθμιση των επιμέρους τμημάτων και προς όλες τις διευθύνσεις.
Το μπλοκ ηλεκτροκίνησης εγκαθίσταται σε σημείο που δεν κινδυνεύει από οποιαδήποτε παρέμβαση. Η τροχαλία χειρισμού στο δάπεδο δεξιά ή αριστερά της μπούκας.3.XEIROKIN

PARTS-TECFΓια την άψογη λειτουργία του μπλοκ κίνησης χρησιμοποιούνται ασύγχρονοι κινητήρες χωρίς φρένο και μειωτήρες χωρίς ατέρμονα, ώστε ο βρόγχος χειροκίνησης να είναι συνδεμένος παράλληλα με τον αντίστοιχο ηλεκτροκίνησης και να συλλειτουργούν συνεχώς. Δεν χρειάζεται καμία απεμπλοκή του μπλοκ ηλεκτροκίνησης για να περάσουμε στη χειροκίνητη λειτουργία.
Χρησιμοποιούμε τερματικά φωτοκύτταρα, που αντιλαμβάνονται το πέτασμα του υφάσματος και την θέση του.

B80-AN-50

Ο μηχανισμός συνοδεύεται από πυράντοχο υφάσματα υψηλής ποιότητας τύπου VELVET COTTON με πτύχωση PERIGRAFH-01έως 1/3.

2 Το μοντέλο TBCB – ΑΥΛΑΙΑ ΒΑΘΟΥΣ κατά κανόνα λειτουργεί μόνο χειροκίνητα και εγκαθίσταται στο μέσο ή στο πίσω μέρος της Σκηνής.
Ο μηχανισμός συνοδεύεται από πυράντοχα υφάσματα υψηλής ποιότητας τύπου MOLETON με πτύχωση έως 1/2.

Για την χρήση του μηχανήματος ΔΕΝ απαιτείται ειδικευμένο προσωπικό.