Αιτία χρήσης
1.ΕΞΩΦ-TBSSΟ Χειροκίνητος μηχανισμός κίνησης σκηνικών θεάτρου χρησιμοποιείται για να μετακινεί 2.EANIPE160-02κατακόρυφα, σκηνικά θεάτρου, οθόνη προβολής κινηματογράφου, ηχοανακλαστήρες, φωτιστικά κλπ. Το συνολικό βάρος του παρελκομένου είναι ανάλογο του ωφέλιμου φορτίου του μηχανισμού.
Οι χειροκίνητοι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στα θέατρα χαμηλών απαιτήσεων ή για χρήσεις masking όπου απαιτείται από τις υποδείξεις της μελέτης οπτικών χαράξεων σκηνοθεσίας.
Η πιο κοινή χρήση είναι η ανάρτηση ΑΕΡΙΩΝ που χρησιμοποιούνται για σκίαση του υπερσκηνίου. Τα αέρια είναι υφασμάτινα πετάσματα τα οποία δεν επιτρέπουν την θέαση των θεατών προς τα σταθμευμένα Φωτιστικά ή τα Σκηνικά στο πάνω μέρος της Σκηνής.
Μια σοβαρή χρήση των μηχανισμών είναι ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ. Είναι το πρώτο masking στη περιοχή της Μπούκας της Σκηνής, και αναπόσπαστο κομμάτι της Κεντρικής Αυλαίας.

Τεχνική περιγραφή
3.E4ANIPE1601 Ο τύπος TBWD – ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΕΡΙΟ χρησιμοποιείται για την ανάρτηση υφασμάτινων πετασμάτων με4.B80ANIPE160 σκοπό το masking στην οροφή.
Μια από τις αρχές της κατασκευής του μηχανισμού είναι η απλή και εύκολη μετακίνηση της θέσης του, όπως επίσης η μετακίνηση του μηχανισμού και ρύθμιση των επιμέρους τμημάτων και προς όλες τις διευθύνσεις.
Οι χειροκίνητοι μηχανισμοί ανασύρουν μικρά φορτία, και τά παρελκόμενα είναι κατά κανόνα υφάσματα. Αντισταθμίζουν το φορτίο με ανάλογο αντίβαρο δεμένο στο σχοινί χειρισμού. Η διαφορά φορτίου και αντίβαρου είναι περίπου 5-10 kg
Η ρύθμιση του ύψους του παρελκομένου γίνεται με απλή κίνηση ενός σχοινιού κατακόρυφα, το οποίο στερεώνεται με αυτόματο ναυτικό κλειδί ασφαλείας στο δάπεδο της σκηνής.
Ο μηχανισμός συνοδεύεται από πυράντοχα υφάσματα υψηλής ποιότητας τύπου MOLETON με πτύχωση έως 1/2.
2 Ο τύπος TBSS -BR ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΓΓΟΝΙ ΟΘΟΝΩΝ ο οποίος χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη σκηνικών από αναδιπλούμενες οθόνες. Η διαφορά από τα προηγούμενα είναι ότι ο χειρισμός γίνεται μέσω κλειστού βρόγχου σχοινιού και τροχαλίας χειρισμού στο δάπεδο. Το σύστημα διαθέτει και φρένο ακινητοποίησης στην επιθυμητή θέση.
5.BLTR01

3 Ο τύπος TBAH – ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ για χρήση masking στην περιοχή της μπούκας.6.BR-01 Διαφέρει από τα προηγούμενα στην θέση, στο μέγεθος της μπάρας και στο παρελκόμενο. Διαθέτει μπάρα 10-12 μέτρα και παρελκόμενο μαύρο αδιαφανές ύφασμα χωρίς πτύχωση ή παρόμοιο με το ύφασμα της κεντρικής αυλαίας (Αρχιτεκτονικές Απαιτήσεις)
Ο μηχανισμός συνοδεύεται από πυράντοχο υφάσματα υψηλής ποιότητας τύπου VELVET COTTON με πτύχωση έως 1/3 (παρουσίαση VELO) ή υφάσματα τύπου MOLETON με πτύχωση από 1/1 (τανυσμένο) έως 1/2 (παρουσίαση λεπίδας).

7.PARTS-TBSS8.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TBSS