Αιτία χρήσης
Ο μηχανισμός TBKD – ΚΟΥΙΝΤΕΣ θεάτρου χρησιμοποιείται για να μετακινεί κατακόρυφα, ένα σύστημα περσιδωτών υφασμάτινων πετασμάτων, συνολικού βάρους ανάλογου του ωφέλιμου φορτίου του μηχανισμού.
Οι πλάγιοι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται για masking όπου απαιτείται από τις υποδείξεις της μελέτης οπτικών χαράξεων σκηνοθεσίας αλλά και για ανάρτηση κυκλοράματος σε συνεργασία με κάποιο από τα πίσω σταγγόνια της σκηνής.
Η πιο κοινή χρήση είναι η ανάρτηση «ΚΟΥΪΝΤΩΝ» που χρησιμοποιούνται για σκίαση του δεξιού και αριστερού παρασκηνίου. Οι Κουίντες αποκλείουν τη θέαση των θεατών προς τα παρασκήνια, ενώ επιτρέπουν την θέαση και την πρόσβαση από τα παρασκήνια προς τα δρώμενα.

Τεχνική περιγραφή
Μια από τις αρχές της κατασκευής του μηχανισμού είναι η απλή και εύκολη μετακίνηση της θέσης του, όπως επίσης η μετακίνηση του μηχανισμού και ρύθμιση των επιμέρους τμημάτων και προς όλες τις διευθύνσεις.
Οι χειροκίνητοι μηχανισμοί ανασύρουν μικρά φορτία, και τα παρελκόμενά τους είναι κατά κανόνα υφάσματα. Αντισταθμίζουν το φορτίο με ανάλογο αντίβαρο δεμένο στο σχοινί χειρισμού. Η διαφορά φορτίου και αντίβαρου είναι περίπου 5-10 kg.
Ο τύπος TBΚD – ΚΟΥΙΝΤΕΣ διαθέτει μπάρα 3-10 μέτρα και παρελκόμενο μαύρο αδιαφανές ύφασμα με μικρή πτύχωση σε στενές κατακόρυφες λωρίδες πλάτους 1-2 μέτρα και ύψους 4,5-8μέτρα με μικρή πτύχωση.
Η ρύθμιση του ύψους του παρελκομένου γίνεται με απλή κίνηση ενός σχοινιού κατακόρυφα, το οποίο στερεώνεται με αυτόματο ναυτικό κλειδί ασφαλείας στο δάπεδο της σκηνής.
Τα παρελκόμενα υφάσματα με τον ανωτέρω μηχανισμό ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, συμπτύσσονται και περιστρέφονται κατά την απαίτηση του κάθε χρήστη. Ο μηχανισμός συνοδεύεται από πυράντοχα υφάσματα υψηλής ποιότητας τύπου MOLETON με πτύχωση έως 1/2.