Αιτία χρήσης
ΕΞΩΦ-THORΟ μηχανισμός Περιστρεφόμενης Σκηνής χρησιμοποιείται για να μετακινεί δυο έως τρία σκηνικά τα οποία κατασκευάζονται στην εξέδρα του μηχανισμού. Εμφανίζεται το επιθυμητό σκηνικό την κατάλληλη στιγμή με MANUAL ή AUTO περιστροφική κίνηση του μηχανισμού.
Τεχνική περιγραφή
Η αρχή λειτουργίας του μηχανισμού βασίζεται στην αρχή της περιστρεφόμενης κυκλικής εξέδρας. Τρείς ηλεκτρομειωτήρας σε θέση 120 μοίρες μεταξύ τους περιστρέφουν ένα τύμπανο μεταλλικής κατασκευής διαμέτρου περίπου 6-9 m πάνω στο οποίο στηρίζεται η εξέδρα. Το κατακόρυφο φορτίο παραλαμβάνουν οι ρόδες του μηχανισμού. Η κίνηση των κινητήρων είναι απολύτως ελεγχόμενη και συγχρονισμένη μεταξύ τους με αισθητήρες περιστροφικής κίνησης. Στο χειριστήριο απεικονίζεται η θέση της εξέδρας σε πραγματικό χρόνο. Η κίνηση γίνεται με ελεγχόμενη επιτάχυνση και επιβράδυνση. Διαθέτει τουλάχιστον πέντε προγράμματα επιλογής θέσης, τρία για αλλαγή θέσης ανά 120 μοίρες και δυο για αλλαγή θέσης ανά 180 μοίρες.