Εγκατάσταση Hardware & Software Τεχνικής Σκηνής
07F-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-BIGΟ κεντρικός πίνακας ελέγχου Master Device αποτελείται από PLC που επικοινωνεί μέσω ενός δικτύου επικοινωνίας με μηχανισμούς SLAVE, οι οποίοι βρίσκονται πάνω στον πίνακα. Ο κάθε SLAVE μηχανισμός μέσω του PLC οδηγεί τον ρυθμιστή στροφών INVERTER του κάθε μηχανισμού σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη. Για παράδειγμα, τα δίκτυα Ethernet και Can Open είναι από τα πιο γρήγορα και τα πιο ασφαλή δίκτυα της σημερινής υψηλής τεχνολογίας των δικτύων, προσφέροντας έλεγχο σε πραγματικό χρόνο του συστήματος αυτοματισμού. Η επικοινωνία είναι γρήγορη και ασφαλής μεταξύ των ρυθμιστών στροφών INVERTER – SLAVE PLC καθώς επίσης και SLAVE PLC και PLC – Master device προϋποθέτει λίγες καλωδιώσεις οι οποίες μας δίνουν το πλεονέκτημα αποφυγής βλαβών
Η χρήση των ρυθμιστών στροφών INVERTER μας δίνουν την δυνατότητα της αυξομείωσης της μέγιστης και ελάχιστης ταχύτητας του μηχανισμού. Ο χειριστής μπορεί να αλλάξει τις τιμές αυτές μέσα στα επιτρεπτά όρια που ορίζουν οι προδιαγραφές του μηχανισμού. Ο μηχανισμός μέσω του INVERTER μας δίνει την δυνατότητα ράμπας επιτάχυνσης – επιβράδυνσης για την αποφυγή κραδασμών κατά την εκκίνηση & τερματισμό της κίνησης. Μέσω του μηχανισμού πραγματικης θέσης (Encoder HTL + Can Open +Master device) μπορούμε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε την ακριβή θέση του μηχανισμού χωρίς να χρειάζεται κάποια λειτουργία reset.07F-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-INT

Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι και η ομαδική κίνηση των μηχανισμών κατά τη διάρκεια μιας παράστασης ή ακόμα και κατά την περίοδο της συντήρησης.
Για την παρακολούθηση των συρματόσκοινων χρησιμοποιούνται Slake wire σαν τελευταίας τεχνολογίας σύστημα ελέγχου από άποψη ασφάλειας.
Όλες οι ρυθμίσεις του μηχανισμού γίνονται από χειριστήριο ελέγχου οθόνης αφής. Στην οθόνη αφής μπορούμε να πληροφορηθούμε τυχόν υπερφόρτωση του μηχανισμού καθώς και πιθανές δυσλειτουργίες του συστήματος.
Η χρήση του Internet switch μας δίνει την δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης των μηχανισμών και διόρθωσης τυχόν προβλημάτων – δυσλειτουργιών μέσου INTERNET.
Τέλος, η δυνατότητα της επέκτασης του συστήματος είναι μεγάλο προτέρημα χωρίς μεγάλες επεμβάσεις στην υπάρχουσα εγκατάσταση. 07F-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-MEDΕπεκτασιμότητα (Q λειτουργίες). Δυνατότητα προγραμματισμένων κινήσεων των ομάδων που σκηνοθετούν κάθε πράξη, (Αν το σύστημα επεκταθεί με κατάλληλα προγράμματα Σκηνοθεσίας). Η δυνατότητα των μνημών σκηνοθεσίας βοηθά τον σκηνοθέτη να έχει «έτοιμη» την εκάστοτε σκηνοθεσία αποθηκευμένη στον πύργο της σκηνής και να την ενεργοποιεί όποτε χρειάζεται. Έτσι μπορεί να ετοιμάσει περισσότερες από μία πράξεις για όλη την διάρκεια μιας ή και περισσοτέρων παραστάσεων.