Τυποποιημένα προϊόντα
Τα τυποποιημένα προϊόντα της THEATERTECH.BG καλύπτουν όλες τις Αρχιτεκτονικές, Ακουστικές, Ηλεκτροακουστικές και Μηχανολογικές απαιτήσεις των κτιρίων που προορίζονται για χρήση συνάθροισης κοινού.
Πίνακας Προϊόντων

T STAGE CONSTRUCTION ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
TEOR ORBITAL STAGE ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΗΝΗ
THF FIRE SAFETY CURTAIN ΠΕΤΑΣΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
THF-R FIRE SAFETY CURTAIN WINDING ΠΕΤΑΣΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΛΙΓΟΜΕΝΟ

TB BASIC STAGE EQUIPMENT ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΗΝΗΣ
TBSS MANUAL OPERATION FLY BAR ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΓΓΟΝΙ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)
TBAH MANUAL OPERATION TABS – FIRT MASKING ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
TBWD MANUAL OPERATION TABS – OVERSTAGE MASKING ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
TBKD MANUAL OPERATION BORDERS ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΕΣ – MASKING
TBCB MANUAL OPERATION BACK DROP ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΛΑΙΑ ΒΑΘΟΥΣ

TE ELECTRIC STAGE EQUIPMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΗΝΗΣ
TECF ELECTRO DRIVE FRONT CURTAIN ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΑΙΑ
TESS ELECTRO DRIVE FLY BAR ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑΓΓΟΝΙΑ ΣΚΗΝΙΚΩΝ
TESL ELECTRO DRIVE LIGHTING FLY BAR ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑΓΓΟΝΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
TESC ELECTRO DRIVE PROJECTION SCREEN ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΟΘΟΝΗ

Τα τυποποιημένα προϊόντα που περιγράφονται στην ανωτέρω λίστα προσφέρονται σε αρκετές εκδοχές και μοντέλα ώστε να καλύπτουν σχεδόν όλες τις ανάγκες των κτιρίων σε διαστάσεις, υλικά και φινίρισμα.