Έργα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
Στο Μελετητικό Τομέα διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη πληρότητα και ωριμότητα για την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Στη λίστα που ακολουθεί επισημαίνεται (*) ο αριθμός αρκετών έργων που εντάχθηκαν στο ανωτέρω χρηματοδοτικό πακέτο.

Νέα έργα
Στο Μελετητικό Τμήμα της εταιρείας μας έχουν ανατεθεί οι εκπονήσεις μελετών εφαρμογής με υψηλή πληρότητα, για έργα που αναφέρονται στη αντίστοιχη λίστα ι έργων κα θα διεκπεραιωθούν στο άμεσο μέλλον.
Οι περισσότερες από τις μελετητικές προτάσεις εξασφάλισαν θετικές κριτικές από τις επιτροπές Αξιολόγησης και βρίσκονται υπό έγκριση.