Η εξειδίκευση της εταιρείας:
Η εταιρεία εξειδικεύεται έντονα στις Μελέτες Εφαρμογής & κατασκευές κτιρίων υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων, καθώς και στην Τεχνολογία Σκηνής Θεάτρου & Θεατρικό – Ειδικό Φωτισμό.
Σήμερα, η εταιρεία παρέχει στην αγορά το πληρέστερο πακέτο υπηρεσιών, κατασκευών, και τυποποιημένων προϊόντων βασικού και τεχνολογικού εξοπλισμού κτιρίων συνάθροισης κοινού, με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές όπως αυτά ισχύουν για την ασφάλεια κατά την χρήση τους.
Η εταιρεία είναι μόνιμος συνεργάτης:
• Μεγάλων μελετητικών γραφείων εκπόνησης μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
• Τεχνικών εταιρειών μεγάλων έργων, προσφέροντας ολοκληρωμένα πακέτα ειδικών κατασκευών.
• Φορέων του δημοσίου τομέα, παρέχοντας υπηρεσίες ειδικού συμβούλου.
Η εταιρεία σήμερα διαθέτει:
• Οργάνωση μελετητικής Υποστήριξης, Έρευνας και Βιομηχανικού σχεδιασμού, προσφέροντας Μελέτες εφαρμογής και Working plans εξαιρετικής πληρότητας.
• Οργάνωση Τεχνικής Υποστήριξης, αναλαμβάνοντας την Κατασκευή Τεχνικών Έργων υψηλών προδιαγραφών με εξειδίκευση σε σκηνές και αίθουσες θεάτρων, cine, συνεδρίων, studio ήχου.