Στη κατωτέρω λίστα αναφέρονται έργα για τα οποία η εταιρεία προσέφερε ολοκληρωμένο πακέτο
( Μελέτη εφαρμογής- Παραγωγή προϊόντων- Κατασκευή έργου )
Η συμμετοχή της εταιρείας στη λίστα των έργων είναι με την ιδιότητα του κατασκευαστή – Υπεργολάβου.
Στη λίστα αναφέρονται ενδεικτικά έργα στα οποία συμμετείχε κοινοπρακτικά.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ
Κατασκευή εσωτερικού ακουστικού κελύφους αίθουσας, σκηνής θεάτρου και μηχανολογικού
εξοπλισμού σκηνής.
«ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΔΕ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΚΕΩΝ
Κατασκευή εσωτερικού ακουστικού κελύφους αίθουσας, σκηνής θεάτρου και μηχανολογικού
εξοπλισμού σκηνής.
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΔΕ»

ΞΕΝΙΤΙΔΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Κατασκευή εσωτερικού ακουστικού κελύφους αίθουσας, σκηνής θεάτρου και μηχανολογικού
εξοπλισμού σκηνής.
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ – ΙΔΙΩΤΗΣ»

ΚΟΣΜΟΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κατασκευή εσωτερικού ακουστικού κελύφους αίθουσας, σκηνής θεάτρου, baffle wall του CINE IMAX.
«ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κατασκευή εσωτερικού κελύφους αίθουσας.
«ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ»

CINE IMAX ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
Κατασκευή εσωτερικού ακουστικού κελύφους αίθουσας, σκηνής θεάτρου και baffle wall του CINE IMAX.
«ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»

ΘΕΑΤΡΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΤΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κατασκευή βασικού και τεχνολογικού εξοπλισμού σκηνής θεάτρου, seating.
«CAL – ΤΕΧΝΙΚΗ»

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής θεάτρου.
«CAL – ΤΕΧΝΙΚΗ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (*)
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.
«Κ/Ξ ΤΑΡΑΒΙΡΑΣ – ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΑΣ»

ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΘΒΕ) (*)
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου. (Εκσυγχρονισμός)
«ΚΑΣΤΑΤ ΑΤΕ»

ΣΚΗΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΘΒΕ) (*)
Τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου. (Εκσυγχρονισμός)
«ΚΑΣΤΑΤ ΑΤΕ»

(*) Έργα τα οποία εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ