Η ίδρυση και οι στόχοι της Εταιρείας:

Κατά την περίοδο 2012-2013, ομάδα επιχειρηματιών  και επαγγελματιών μηχανικών που συνεργάζονται και  δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα διενήργησε έρευνα αγοράς στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων για επέκταση των δραστηριοτήτων έξω από τον Ελλαδικό χώρο. Διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε φιλικό επενδυτικό περιβάλλον σε αρκετές γειτονικές χώρες με πρώτη τη Βουλγαρία.

Ιδρύθηκε αρχές του 2014 η εταιρεία Theatertech.Bg Ltd με έδρα τη Σόφια, πρωτεύουσα της χώρας. Το αντικείμενο της είναι Consulting / Construction ειδικών έργων με εξειδίκευση όπως αναφέρεται παρακάτω.

Διαχειριστής της Theatertech.Bg  Ltd είναι η κ. Αγάπη Καριώτου

Η Εταιρεία ήδη λειτουργεί Γραφείο, Έκθεση και αποθήκη στη Νότιο Βουλγαρία, ελέγχοντας παραγωγική διαδικασία και εμπορία εξειδικευμένων κτιριοδομικών και μηχανολογικών υλικών.

Στις προθέσεις της Εταιρείας είναι μέχρι το τέλος του 2016 να λειτουργήσει και βιοτεχνικό χώρο.

Όλα τα ανωτέρω συναίνεσαν στην ανταγωνιστικότητα του επιχειρηματικού εγχειρήματος και στην Ελληνική αγορά, όπου η Εταιρεία ήδη έχει σοβαρή επαγγελματική παρουσία.