Ως ειδικός σύμβουλος, στη κατωτέρω λίστα αναφέρονται έργα για τα οποία η εταιρεία προσέφερε πακέτο (Οριστική Μελέτη ή Μελέτη Εφαρμογής)
Στη λίστα αναφέρονται έργα τα οποία κατασκευάζονται (Η συμμετοχή μας ως υπεργολάβοι είναι υπό διαπραγμάτευση στα έργα που υπάρχει ανάδοχος)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΗΛΙΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ (*)
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου, Θεατρικός φωτισμός.
«ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ (*)
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.
Ακουστικό Κέλυφος, θεατρικός φωτισμός, Οπτικοακουστικά.
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΤΕ»

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (*)
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.
Ακουστικό Κέλυφος, θεατρικός φωτισμός, Οπτικοακουστικά, Seating.
«P&C Development»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΦΙΑΛ (*)
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.
Ακουστικό Κέλυφος, θεατρικός φωτισμός, Οπτικοακουστικά, Seating.
«ΤΡΙΚΑΤ ΑΤΕ»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΡΑΧΩBΑ CENTER» (ΣΔΙΤ) (*)
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.
Ακουστικό Κέλυφος, θεατρικός φωτισμός, Οπτικοακουστικά
«ΤΡΙΚΑΤ ΑΤΕ»

ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ «Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (*)
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.
θεατρικός φωτισμός, Οπτικοακουστικά, Κινηματογραφικός εξοπλισμός 3D
«ΑΡΗΣ ΑΤΕ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (*)
Υποδομές εγκαταστάσεων Βασικού και τεχνολογικού εξοπλισμού σκηνής Θεάτρου.
θεατρικού φωτισμού, Οπτικοακουστικών Ακουστικό Κέλυφος,
«ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ»

(*) Έργα τα οποία εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ