Ως ειδικός σύμβουλος, στη κατωτέρω λίστα αναφέρονται έργα για τα οποία η εταιρεία προσέφερε πακέτο (Οριστική Μελέτη ή Μελέτη Εφαρμογής)
Στη λίστα αναφέρονται έργα οι μελέτες των οποίων εγκρίθηκαν ή τελούν υπό έγκριση, και προβλέπεται να δημοπρατηθούν και να κατασκευασθούν στο εγγύς μέλλον.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου

CINE IMAX ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.
Ακουστικό Κέλυφος, θεατρικός φωτισμός, Οπτικοακουστικά, Seating

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΟΣΚ) Δ. ΜΙΚΡΑΣ
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.
Ακουστικό Κέλυφος, θεατρικός φωτισμός, Οπτικοακουστικά.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου,

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.

ΜΕΓΑΡΟ ΧΩΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (*)
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (*)
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (*)
Βασικός και τεχνολογικός εξοπλισμός σκηνής Θεάτρου.
Ακουστικό Κέλυφος, θεατρικός φωτισμός, Οπτικοακουστικά

(*) Έργα τα οποία εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ