Scop
1. ΕΞΩΦ-THF-R

Cortina de siguranţă la foc este un mecanism necesar pentru protecţia la foc. Cortina se fabrică şi se instalează în aşa fel încât atunci când se închide să întrerupă pătrunderea aerului cald, a flăcărilor şi a fumului provenite de la incendiul scenei şi să împiedice ca spaţiul în care se află spectatorii să fie invadat de flăcări pentru o perioadă de timp stabilită prin reglementări. Cortina trebuie să se închidă automat. Sarcina utilă a mecanismului se stabileşte în funcţie de dimensiunile  cadrului scenei. Viteza este de până la 0,35m/s.

Descriere tehnică

Funcţionarea mecanismului are la bază principiul răsucirii. Un reductor electric roteşte un tambur pe care se înfăşoară materialul existent care transmite mişcarea la bara care joacă rol de greutate de echilibru.

Materialele rezistente la foc se întind ca rezultat al greutăţii barei de echilibru şi a greutăţii materialului însuşi, până la podea. Procesul în sens invers are loc atunci când materialul ignifug se răsuceşte.

Mecanismul este compus din următoarele părţi componente:

1. Blocul motorului   /  2. Bloc reductor / 3. Tambur răsucire  /  4. Puntea blocului motorului  /  5.  Puntea tamburului  /  6. Cuzinet tambur  /

2. THF-R-DETAIL-01bmp7. Limitatori mişcare-siguranţă  / 8. Accesorii încărcare Ţesături din materiale ignifuge / 9. Tablou, sistem de comandă, Inverter,  PLC, software etc.  /  10. Consumabilele mecanismului (şuruburi, piuliţe, şaibe, şaibe elastice, piuliţe de blocare, cleme şi piuliţe de strângere, etc.)

Tabloul cu panoul de comandă se amplasează în cadrul scenei. Acţionarea mecanismului se face automat de la sistemul de alarmă la incendiu al clădirii.  La panoul de comandă pentru pornirea mecanismului există două butoane pentru ridicare şi coborâre, un buton de siguranţă (ciupercă) cu întrerupător-cheie. Viteza de mişcare se reglează prin intermediul programului. Când mecanismul ajunge în poziţia superioară sau inferioară, mişcarea către această direcţie se opreşte. De asemenea, mecanismul se opreşte atunci când este acţionat limitatorul de siguranţă. Când mecanismul se opreşte, acţionează şi frâna care menţine mecanismul la locul lui.
Materialul ignifug va fi din fibră de sticlă cu înaltă rezistenţă la foc. Pentru oprirea trecerii gazelor se folosesc bariere metalice pe ambele părţi ale mişcării verticale. A doua barieră orizontală izolează podeaua.