Teatrul şi spaţiul de evenimente
Spaţiile care adună public joacă astăzi un rol important în viaţa socială a societăţii moderne. Utilizările acestor spaţii sunt diverse.
De regulă, clădirile publice care se construiesc pentru folosinţă publică au scopuri clare, iar proiectarea şi dotarea acestor clădiri corespund acestor scopuri. În rare cazuri se întâlneşte situaţia „Sălilor cu utilizări multiple”. Cu toate acestea, clădirile mari care sunt folosite pentru „show” dispun de echipamentul tehnologic şi instalaţiile pentru spaţii multifuncţionale. La clădirile mici se ştie că în cazul unor evenimente se foloseşte echipament mobil pentru acoperirea nevoilor. Surprinzător este faptul că există destul de multe companii private de închiriere echipamente care asigură cumva cerinţele utilizatorului.
Astfel de spaţii pot avea următoarele funcţiuni:

• Teatru
• Cinematograf
• Evenimente muzicale
• Dans
• Evenimente de tip cuvântări
• Conferinţe
• Evenimente sociale

Scena – Tehnologia
Ingineria scenei este un sistem de inginerie electrică a clădirii, care cuprinde o zonă de centru motor cu unităţi de ridicare speciale calculate astfel încât să ridice greutăţi mari pe verticală. Sistemul funcţionează într-un mod automat de siguranţă prin luarea în considerare a unor parametri cum ar fi sarcinile, vitezele, reglajele de înălţime etc. Ingineria modernă a scenei are potenţialul de a seta şi memora înclinaţiile optime de proiectoarelor de sunet şi formele dorite ale învelişului acustic, astfel încât acestea să fie stocate şi selectate în mod automat atunci când este necesar.
La clădirile mari cu funcţiuni multiple există o colaborare perfectă între inginerii de sunet şi inginerii specializaţi în tehnologia scenei, atât la proiectarea clădirilor, cât şi a echipamentelor.
Obiectivul proiectării constă în configurarea sălii scenei şi a spaţiilor adiacente, aşa încât să se creeze premisele unei funcţionări bune şi sigure.
Se asigură toată infrastructura metalică necesară pentru instalarea echipamentelor scenei de teatru şi instalarea echipamentelor pentru iluminatul teatral, precum şi a sistemelor vizuale şi acustice.
De asemenea, se asigură tot echipamentul necesar scenei de teatru, scenei superioare şi, în special, mecanismelor motoare, sistemelor, construcţiilor şi accesoriilor acestora care au legătură şi asigură funcţionarea sălii ca sală de conferinţe, de teatru, de cinematograf, sau de concerte. Se asigură mecanismele şi sistemele de transport, distribuţie şi depozitare a decorurilor, a proiectoarelor de sunet, a ecranelor şi a corpurilor de iluminat în interiorul clădirii.
Se asigură mecanismele de mascare a organizării vizuale şi de funcţionare pentru toate scopurile mai sus menţionate. Este inclus, de asemenea, sistemul automatizat şi software-ul necesar bunei funcţionări a mecanismelor.
Prezentare detaliată
Configurare – Specificaţiile spaţiului
Pe parcursul ultimilor ani, publicul şi toate părţile interesate de producţii culturale au mai multe aşteptări şi cerinţe mai mari în ceea ce priveşte standardele din domeniul organizării de evenimente şi spectacole.
Scopul principal este configurarea spaţiului astfel încât să satisfacă exigenţele spectatorului contemporan, ale artistului şi ale tehnicianului şi să poată integra echipamentele moderne de Inginerie a Scenelor legate de sistemele de iluminare şi audiovizuale.
Regula generală a dimensiunilor este că înălţimea utilă a turnului scenei este cel puţin dublă faţă de înălţimea deschiderii cadrului scenei + 3 metri. De ex. pentru înălţimea cadrului scenei de 5m, este nevoie de înălţime în zona turnului de 5 x 2 + 3 = 13 m.
Trebuie menţionat că în anumite zone ale ţării unde nu este permisă ridicarea unor clădiri atât de înalte, în zona turnului clădirile se proiectează să fie în subteran.
Spaţiul necesar pentru sala motoarelor este un aspect important care trebuie luat în considerare. De regulă, sunt necesare două spaţii pentru două şiruri de motoare plasate pe fiecare parte a axei centrale. Lăţimea fiecărei zone trebuie să fie de min 2,5 m.
Diferenţa minimă de înălţime între motoare şi camera troliului este 2,2m. Locul camerei motoarelor poate fi pe o pasarelă metalică, aceasta fiind situaţia cea mai întâlnită, sau la subsolul clădirii, dacă este posibil.
Pentru a proiecta cele de mai sus, este important să se consolideze elementul fix, pentru că sunt încărcături mobile considerabile.
De asemenea, este obligatorie asigurarea accesului la toate punctele mecanismelor, astfel încât construcţia şi întreţinerea sistemelor să fie efectuate în siguranţă.
Marcarea este esenţială, astfel încât utilizatorii să poată urmări cu uşurinţă instrucţiunile de utilizare a mecanismelor şi să se poată orienta în spaţiu.
Inginerii de sisteme audio şi de tehnica scenelor trebuie să coopereze îndeaproape pentru a identifica greutatea cortinelor, aşa încât să se asigure puterea necesară, precum şi ceilalţi parametri ai motoarelor.