Echipa de proiectare a THEATERTECH.BG este foarte specializata în acest domeniu. Dispune de dotare cu calculatoare performante şi echipament de birou, de toate programele de proiectare necesare pentru elaborarea proiectelor, efectuează studii care vizează modernizarea constantă a produselor şi aplicarea lor pe şantier. Dispune de o bază de date uriaşă în formă electronică, rezultată din înregistrarea şi clasificarea unui număr mare de articole de construcţii speciale. Urmăreşte piaţa mondială în sectorul construcţiilor de clădiri şi este la zi cu progresele recente.

Studii ale Specialiştilor Consultanţi
1 Organizarea vizuală (Vizualizare şi regie)
2 Organizarea acustică (Acustică şi Electroacustică)
3 Iluminare teatru
4 Echipament tehnologic pentru scenă de teatru
5 Echipamente Software pentru scenă

Toate studiile de specialitate de mai sus sunt complete şi aprofundate astfel încât proiectele care urmează să fie depuse să îndeplinească în totalitate cerinţele de eligibilitate pentru criteriile de finanţare şi de selecţie ale Cadrului Naţional Strategic de Referinţă şi pentru participarea cu succes la procedurile de licitaţie. La fel de utilă este şi actualizarea studiilor şi proiectelor mai vechi.

Proiectele cuprind:
1 Calculaţii (unde este necesar)
2 Proiectare (până la nivelul studiului de implementare)
3 Text (până la nivelul documentaţiei de licitaţie)
4 Formule specifice de construire (în cazul absenţei standardelor)
5 Standarde de calitate (în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale)
6 Buget (cu descrierea analitică pe articol)
7 Diagrama de timp (cu analiza pe fiecare fază de lucrări)