Suportul tehnic pe care îl oferă THEATERTECH.BG, este asigurat de personal angajat specializat şi de colaboratori externi cu experienţă. Pentru a oferi suport tehnic, se constituie un cadru de şantier configurat cu toate resursele umane şi alte cerinţe esenţiale. În acest context, sunt prevăzuţi a-şi desfăşura activitatea supervizori ingineri, manageri de lucrări, tehnicieni, asistenţi. Societatea dispune de toate mijloacele necesare pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă şi fără probleme a şantierele de construcţii, cum ar fi schele, iluminat de şantier, mijloace de transport, servicii de curăţenie şi pază. Este dotată cu toate tipurile de echipamente electronice şi mijloace de măsurare, afişare, reproducere şi transfer de date. Dispune de toate echipamentele tehnologice şi instrumentele de lucru necesare pentru echipele de şantier.