Aspecte generale
Nivelul de siguranţă al unui echipament este determinat de către proiectantul său după propria lui judecată, după cunoaşterea, experienţa şi conştiinţa lui. Există întotdeauna un regulament standard cu care proiectantul trebuie să se conformeze. Nici un echipament nu este absolut sigur, în afară de partea lui fixă.
Regulamentul din Grecia nu acoperă mecanismele de Inginerie a Scenei. Pentru proiectanţii acestor mecanisme o sursă bună de standarde conforme pe deplin cu Standardele Europene, o reprezintă DIN şi B.S. În continuare, ne vom referi la nivelul de siguranţă, aşa cum acesta este definit de standardele germane, pentru toate elementele individuale care dispun de un portofoliu de proiectare industrială, care sunt în proces de producţie şi pot fi certificate oficial.

Standarde de proiectare industrială
Atunci când un echipament este construit, se depun toate eforturile pentru o siguranţă cât mai mare în funcţionare. Nimic nu este mai important decât prevenirea unui accident.
Dispozitivele de ridicare acţionate cu motor fac parte din categoria generală de maşini industriale: maşini care funcţionează pe bază de putere, pentru configurarea sau mutarea de materiale prin tăiere, lovire, presare, laminare, folosind tehnici electrice / optice / termice sau prin combinarea acestor metode. De asemenea, aceste maşini sau echipamente sunt folosite împreună cu echipamentul menţionat mai sus pentru a transporta materii prime, produse semifinite sau unelte (inclusiv piese), pentru asamblare sau demontare, pentru pulverizare sau acoperire, pentru teste şi inspecţii sau pentru ambalare.
Acest echipament a fost proiectat şi construit în conformitate cu regulamentele şi Directiva 2006/42 / CE “Securitatea maşinilor”, (Directiva 2006/42 / CE în vigoare din 29/12/2009 care a înlocuit Directiva 98/37 / CE şi în conformitate cu Standardele Internaţionale: ΕΝ 292 -1292-2, DIN 56921-11, DIN 56950-3,5,7, ΕΝ 294, 349 ΕΝ, ΕΝ 60204-1).

Standarde de Calculaţii
Acest capitol se referă la variantele de construcţii cu standard ridicat, cu utilizarea motoarelor de ridicare greutăţi.
Ingineria scenei nu este un produs, ci este un proiect. Toate părţile se conectează între ele, astfel încât să rezulte un proiect tehnic întreg. Prin urmare, proiectul determină asamblarea sigură şi interconectivitatea unui mare număr de subansamble şi elemente de maşini. Instrucţiunile de reglementare sunt orientate pe două coordonate. Prima este cea a coeficienţilor de siguranţă la sarcini, frecare, frânare, moment, putere, etc. A doua se referă la numărul de sisteme care se ocupă cu cele menţionate.
În general, în proiectarea legată de Ingineria Scenelor de teatru, pentru prima coordonată sunt prevăzuţi coeficienţi de siguranţă mai mari decât cei din instrucţiuni, iar în ceea ce priveşte a doua coordonată, sisteme duble, la latitudinea proiectanţilor, dar fără exagerări. Astfel, uneori se consideră necesară instalarea unei a doua frâne electromagnetice, precum şi hardware şi software cu dublu sistem de protecţie.
Suplimentar, în afara legislaţiei naţionale, se aplică şi:
Ca regulă, se calculează parametrii care apar în tabelul de mai jos, calculaţi în conformitate cu standardele.
Nivelul de siguranţă al sistemelor software şi al sistemelor de conducere poate fi de până la SIL3.

Tabel Standarde

Fly model choice at Stage

COMMENTS

WORK IN This cod (TESS) respects the Fly Bar system

LOAD Load is arranged by stage manager

TRAVEL Travel is the max. vertical distance of movable fly bar

LINES Number of wire ropes

SUSPENSION Type of beam GRID. The pulleys of Fly Bar depend on it (AL, IPE, HEB)

REST The same criteria are also used for all the rest mechanisms